• Tin học

    [ 薄膜トランジスタ ]

    transito phim mỏng (TFT) [Thin Film Transistor (TFT)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X