• [ 有耶無耶 ]

  adj-na

  không rõ ràng/không hạn định/lờ mờ/mơ hồ
  有耶無耶な態度: thái độ không rõ ràng
  計画が有耶無耶になる: kế hoạch trở nên mơ hồ

  n

  sự không rõ ràng/sự mập mờ/sự không dứt khoát
  有耶無耶を言う: nói những điều không rõ ràng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X