• exp

  rất nhiều/đầy chật/nhung nhúc/chật ních/đông cứng/đông nghẹt/chật cứng
  我々の時代にはチンピラがうようよいる: Vào thời kì của chúng tôi hồi xưa, có rất nhiều côn đồ
  ネズミがうようよいる: Chuột nhung nhúc
  (場所が)うようよしている: chỗ nào đó chật ních, chật cứng người...
  (人・動物が)うようよしている: (người, con vật gì đó) đông cứng, đông nghẹt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X