• Kinh tế

  [ 売上げ総利益 ]

  tổng lợi nhuận từ doanh thu bán hàng [Gross profit (US)]
  Category: Tài chính [財政]

  [ 売上総利益 ]

  lợi nhuận gộp/lãi mộc [Gross profit]
  Category: 財務分析
  Explanation: 証券取引法の財務諸表等規則による損益計算書上において、売上から売上原価を差し引いた利益のこと。粗利益(あらりえき)をさす。///売上総利益=売上高-売上原価

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X