• Kinh tế

  [ 売り気配 ]

  giá trả/giá hỏi mua [Bid price]
  Category: 証券市場
  Explanation: Giá của bên mua nêu ra căn cứ theo ý đồ của bên bán.

  証券市場において、売却の注文に対して、これに見合う買付けの注文がなく、値がつかない状態のこと。「ヤリ気配」とも呼ぶ。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X