• Kinh tế

  [ 売り越し ]

  bán trên số dư [Selling on balance]
  Category: 株式
  Explanation: 機関投資家などが、一定期間内に、買付けた株式(金額)を超える売却を行った状態のこと。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X