• []

  n

  sơn sống/sơn ta
  漆黒塗りの木の装飾 :trang trí cây bằng sơn đen
  đồ sơn mài
  沃懸地の漆器 :đồ sơn mài lấp lánh bột vàng
  漆器製造 :chế tạo đồ sơn mài
  cây sơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X