• Kỹ thuật

    [ ウレタン樹脂 ]

    nhựa được tổng hợp từ urêtan [urethane resin]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X