• Kinh tế

    [ 売残在品 ]

    hàng tồn kho [stock in (or on) hand]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X