• n

  sự quanh quẩn/sự đi lại lòng vòng không mục đích

  adv

  vòng vòng/đi đi lại lại/quanh quẩn/đi tha thẩn
  妻が買い物をしたときスーパー中~と歩いた。: Trong lúc chờ vợ mua hàng, tôi đi tha thẩn trong siêu thị
  卒供したばかりの時家で~した。: Hồi mới tốt nghiệp, chỉ ở nhà quanh quẩn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X