• []

  n

  vảy
  ~で目から鱗が落ちる : sáng mắt ra (mở mắt ra) nhờ điều gì
  魚の鱗を取る : đánh vẩy cá
  魚の鱗を落とす: đánh vẩy ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X