• Tin học

  [ 上つき ]

  chỉ số trên/ký tự nhô cao trên đầu [superscript]
  Explanation: Một con số hoặc chữ cái được in cao hơn dòng chữ in bình thường.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X