• [ 上回る ]

  v5r

  vượt quá
  予定を~収穫: thu hoạch vượt quá dự tính.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X