• Kinh tế

    [ 運賃荷受人払船荷証券 ]

    vận đơn thu cước sau [freight collect bill of lading]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X