• Kinh tế

  [ 運賃は・・・に支払いのこと ]

  cước đã trả tới... [freight (or carriage) paid to...]
  Category: Điều kiện buôn bán [売買条件]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X