• Kinh tế

  [ 運賃払い済み ]

  cước đã trả [carriage paid]

  [ 運賃払い済み ]

  cước đã trả tới ... [carriage paid to...]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X