• Kinh tế

    [ 運賃保険料込値段 ]

    C.I.F/giá C.I.F [C.I.F (cost, insurance, freight)/C.I.F price]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X