• Kinh tế

    [ 運賃割戻し(用船) ]

    bớt cước sau (thuê tàu) [deferred (freight) rebate]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X