• Kinh tế

  [ 運用関連業務 ]

  nghiệp vụ liên quan đến kinh doanh
  Category: 年金・保険
  Explanation: 確定拠出年金の運営管理機関がおこなう、運用方法の選定提示業務と、運用方法に関わる情報提供業務。
  'Related word': 記録関連業務

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X