• Kinh tế

  [ 運用会社 ]

  công ty quản lý đầu tư tín thác [Securities investment trust manegement company]
  Category: 投資信託
  Explanation: 投資信託の運用の指図をする会社。投信会社。
  'Related word': 委託者

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X