• Tin học

    [ 運用規則に基づく安全保護方針 ]

    chính sách an ninh dựa trên nguyên tắc/chính sách an ninh dựa trên các luật [rule-based security policy]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X