• Kinh tế

    [ 営業閉鎖命令 ]

    lệnh đóng cửa kinh doanh [order to close business office]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X