• Kỹ thuật

    [ 液化ストンオイルガス ]

    khí hóa lỏng [liquefied petroleum gas (LPG)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X