• Kỹ thuật

  [ 液晶 ]

  tinh thể lỏng [liquid crystal]
  Explanation: 液体でありながら光学的異方性を持つ有機材料

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X