• Kỹ thuật

    [ SMC ]

    hợp chất đúc thành tấm [sheet molding compounds]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X