• Kỹ thuật

    [ エゼクタ真空ポンプ ]

    bơm chân không kiểu máy phun [ejector type vacuum pump]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X