• [ X線 ]

  / TUYẾN /

  n

  tia chụp Xquang/tia X quang
  会場へ入る前にX線で検査される: trước khi vào phòng họp bị kiểm tra bằng tia X quang
  X線での宇宙の画像を撮影する: chụp hình ảnh vũ trụ bằng tia X quang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X