• Kỹ thuật

    [ HTHS粘度 ]

    độ nhớt HTHS [HTHS viscosity]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X