• Kỹ thuật

    [ エディントン近似 ]

    phép xấp xỉ Eddington [Eddington approximation]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X