• []

  n

  con tôm
  乾蝦: tôm khô
  えび網を引っ張る: kéo vó tôm
  いせえび:tôm hùm
  車蝦: tôm pandan
  小蝦: tôm con (tép)
  てんぷらを作るのに蝦が必要だ: để làm món Tempura cần phải có tôm

  [ 海老 ]

  n-t

  con tôm

  [ 海老 ]

  / HẢI LÃO /

  n

  Tôm
  小さな海老: tôm bé
  海老ペースト: pate tôm

  []

  n

  Tôm

  []

  n

  Tôm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X