• Kỹ thuật

  [ 演算装置 ]

  thiết bị tính toán [arithmetic and logic unit]
  Explanation: 記憶したデータを計算したり、比較したりする装置

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X