• Kỹ thuật

    [ 延性破壊 ]

    sự phá vỡ tính mềm dẻo [ductile fracture]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X