• Kỹ thuật

    [ 円筒軸受け ]

    trụ đỡ kiểu ống [cylindrical bearing]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X