• Kỹ thuật

  [ A-D変換器 ]

  bộ chuyển đổi tương tự-số [A-D converter]
  Explanation: Thiết bị nhận tín hiệu tương tự liên tục và tạo ra dòng các tín hiệu số tương ứng với các giá trị của tín hiệu tương tự ở những thời điểm lấy mẫu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X