• [ 欧州電気通信標準化機関 ]

    n

    Cơ quan Tiêu chuẩn Điện tử Viễn thông Châu Âu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X