• [ 往復切符 ]

  n

  vé khứ hồi
  ~までの往復切符 : vé khứ hồi đi đến...
  当日限り往復切符 : vé khứ hồi đi trong ngày
  無料同伴者用往復切符 : vé khứ hồi được mời bạn đồng hành miễn phí

  Kinh tế

  [ 往復切符 ]

  vé khứ hồi [return ticket]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X