• Tin học

    [ 往復伝搬時間 ]

    thời gian truyền vòng quanh [round-trip propagation time]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X