• [ 大本 ]

  / ĐẠI BẢN /

  n

  nền tảng/nền móng/cơ bản/mấu chốt/chính/chính yếu
  大本のスポンサー : nhà tài trợ chính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X