• [ 置き石 ]

  / TRÍ THẠCH /

  n

  đá trang trí trong vườn
  置き石事故 :sự cố vì các hòn đá kê (trên đường ray)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X