• Kỹ thuật

    [ 送り込み研削 ]

    kiểu mài đẩy [infeed grinding, infeed method grinding]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X