• [ 叔母さん ]

  n

  cô/dì/người đàn bà trung niên/phụ nữ trung niên

  [ 小母さん ]

  n, uk

  cô/bác
  よそのおばさん:Người đàn bà xa lạ
  Ghi chú: từ dùng để gọi những người thuộc lứa tuổi bác hay cô

  [ 伯母さん ]

  n, hon

  bác/cô
  Ghi chú: đại từ gọi người tầm tuổi trung niên, lứa tuổi cô hay bác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X