• []

  n

  vỏ/bên ngoài/mặt ngoài
  紙の表と裏: hai mặt của tờ giấy
  ngoài/phía ngoài/ngoài nhà
  表で人の声がする: bên ngoài có người nói
  cửa trước/cửa chính/phòng khách phía trước/bảng/biểu đồ
  どういう意味?どっちが表?: điều đó có nghĩa là gì? Mặt nào là mặt chính?
  cái biểu hiện bên ngoài
  表を飾る: trang trí bên ngoài
  bề phải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X