• Tin học

  [ 親ディレクトリ ]

  thư mục mẹ/thư mục cha [parent directory]
  Explanation: Trong thư mục của DOS, đây là thư mục cấp trên của thư mục phụ hiện hành trong cấu trúc cây. Bạn có thể chuyển nhanh về thư mục mẹ bằng cách đánh vào CD.. và ấn Enter.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X