• Tin học

    [ 音声応答ユニット ]

    khối trả lời bằng âm thanh [ARU/Audio Response Unit]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X