• Kỹ thuật

    [ OSI基本参照モデル ]

    mô hình tham khảo cơ bản hợp mạng hệ mở [open systems interconnection basic reference model]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X