• [ おたがいさま ]

  adj-na

  ngang cơ nhau/ngang tài ngang sức/ngang hàng/như nhau/bằng vai phải lứa/fair play/chơi đẹp/xử sự đẹp
  困っている時はお互い様と、XXは期限を1週間延ばすことに同意してくれました: đúng lúc chúng tôi khó khăn, công ty XX đã xử sự rất đẹp, họ đã đồng ý gia hạn cho chúng tôi thêm một tuần

  n

  sự ngang hàng trên mọi phương diện
  それはお互い様だ: đó là sự ngang tài ngang sức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X