• [ おかぶ ]

  n

  sở trường/điểm mạnh
  お株を奪う: đánh vào sở trường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X