• [ おあいにくさま ]

  adj-na

  bất hạnh/khốn khổ/không may
  おあいにくさま, 今日は終わっちゃいまして〈品切れの場合〉: Thật không may, chúng tôi vừa đóng cửa hàng (trong trường hợp cửa hàng đã bán hết đồ).

  n, int

  người không may mắn/người bất hạnh/người khốn khổ
  お生憎さまを助ける: giúp đỡ người bất hạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X