• n

  lời cầu xin/sự cầu nguyện/lời cầu nguyện/cầu nguyện/cầu khấn/khẩn cầu
  お祈りを唱えなさい: hãy cầu nguyện đi!
  彼らは亡くなった両親のために祈りをささげた: họ đã cầu nguyện cho hương hồn cha mẹ đã khuất
  ~よけの祈り: lời cầu nguyện đối với ~
  平和への祈り: cầu nguyện cho hòa bình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X