• [ おぜん ]

  n, uk

  khay bốn chân/mâm bốn chân
  お膳立をする: Làm khay bốn chân.
  Ghi chú: vật để đựng thức ăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X